Przedszkola i żłobki Bydgoszcz

Przedszkole Fantazja

Cennik zajęć

Cennik na rok szkolny 2019/20

 

  • Wpisowe 400 zł (wpłata jednorazowa)
  • Czesne 500 zł (w czesnym ujęte są także wszystkie grupowe zajęcia dodatkowe)
  • Opłata za opiekę poza godzinami otwarcia placówki (6.00-17.30) wynosi dodatkowo 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę zegarową
  • Posiłki (12 zł dziennie)

I śniadanie

II śniadanie

Obiad dwudaniowy

Podwieczorek

Napoje

 

Rodzice dziecka decydują o ilości spożywanych posiłków przez dziecko. W przypadku nieobecności dziecka  zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności w placówce jeżeli o nieobecności zostało powiadomione przedszkole do godz. 8.30.

Nieobecność dziecka w placówce nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczania czesnego.

Informację o opiece poza godzinami otwarcia placówki należy zgłaszać najpóźniej w dniu poprzedzającym fakt u dyrektora lub kierownika placówki.

                                                

 

dodano: 2012-10-08
« powrót