Przedszkola i żłobki Bydgoszcz

Angielski

 

 

Język angielski

 

 

 

 

 

 

 

     Zabawa z językiem angielskim towarzyszy wszystkim grupom wiekowym w Centrum Dziecięcym Junior Club. W Klubie malucha oraz w Klubie dziecięcym zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. W tym czasie maluchy głównie poprzez zabawę rozpoczynają swoją przygodę z językiem obcym. Dzieci dużo śpiewają, tańczą, uczestniczą w grach i w zabawach  przez co nauka  staje się przyjemnością. Okres życia dziecka 0-6 jest niezwykle ważny gdyż wtedy dziecko charakteryzuje się niezwykłą chłonnością i potencjałem. Warto wykorzystywać ten czas na naukę języka obcego, gdyż dziecko jest śmiałe i w sposób naturalny przyswaja wiedzę.

 

     Grupy przedszkolne mają rozszerzony blok zajęciowy z języka angielskiego. Trzy razy w tygodniu dzieci odbywają półgodzinną lekcję dywanową. W tym czasie realizowany jest materiał podręcznikowy oraz autorskie zajęcia, które pozwalają na uatrakcyjnienie materiału szkolnego, na przykład dzieci dodatkowo poznają zwyczaje i obyczaje Wielkiej Brytanii. Przede wszystkim zaś przedszkolaki mają styczność z językiem angielskim na zasadzie native’a speakera, to znaczy, że język angielski towarzyszy dzieciom w sposób naturalny w ciągu dnia: przy posiłkach, podczas zabawy i w czasie spacerów oraz wycieczek. Przedszkolaki osłuchują się  językiem angielskim trzy razy tygodniu w systemie 3 godzinnym. W tym czasie w sali znajduje się nauczyciel wychowawca, który porozumiewa się w języku polskim oraz anglistka, która mówi w języku angielskim.

 

     Dzieci poznają język angielski głównie poprzez metodę reagowania ciałem (Total Physical Response). Metoda ta polega na tym, że dziecko reaguje ruchem wykonując polecenia. Podczas zajęć wykorzystywane są różne pomoce dydaktyczne, np. plansze czy karty obrazkowe (Flashcards), które przemawiają do wyobraźni dziecka i ułatwiają zapamiętywanie materiału. Dzieci szybko przyswajają też wiedzę dzięki wyliczankom, wierszykom i piosenkom.